ČSOB Advisory

Služby svetovej kvality pre domácich podnikateľov

ČSOB Advisory spája skúsenosti a vedomosti našich konzultantov s know-how všetkých kolegov z našej materskej skupiny. Aj vďaka tomuto unikátnemu spojeniu dokážeme poskytovať prvotriedne služby svetovej kvality malým a stredným podnikateľom.

ČSOB Advisory

ČSOB Advisory

Od roku 2018 poskytuje spoločnosť ČSOB Advisory, s.r.o., poradenstvo predovšetkým malým a stredným podnikateľom. Malé a stredné podniky sú hybnou silou národného hospodárstva a my veríme, že naše know-how im pomôže získať stabilitu a pripraví ich na ďalší rast.

ČSOB Advisory, s.r.o., je vlastnená Československou obchodnou bankou, a.s., ktorá je súčasťou silnej medzinárodnej skupiny KBC. Zároveň spoločnosť patrí do skupiny ČSOB, ktorá má ambície byť referenciou v bankovníctve a poisťovníctve aj prostredníctvom poskytovania poradenských služieb s vyššou pridanou hodnotou pre klienta.

Michal Magic
Riaditeľ

Michal Magic má bohaté skúsenosti s poradenstvom v oblasti štruktúrovania a financovania transakcií. Viedol množstvo projektov v energetickom, potravinárskom či strojárskom priemysle, ale aj v službách.

Počas svojej kariéry pôsobil na rôznych pozíciách v poradenských spoločnostiach aj u finančných investorov. Vo finančnej skupine ČSOB zakladal akvizičné financovanie a v súčasnosti sa v ČSOB Advisory zameriava na oblasť strategického poradenstva, štruktúrovania a riadenia rodinných aktív.

Dušan Daxner

Dušan Daxner má dlhoročné skúsenosti v korporátnom bankovníctve hlavne v oblastiach retail, automotive, TMT a machinery, kde sa podieľal na komplexnej správe, štruktúrovaní transakcií ako aj vyjednávaní dokumentácie. Pracoval aj na oddelení finančných trhoch, kde sa venoval oceňovaniu fondov kolektívneho investovania a na oddelení privátneho bankovníctva kde mal na starosti výber vhodných investičných nástrojov. Počas svojej kariéry pôsobil aj v zahraničí kde sa venoval finančným modelom a oceňovaniu firiem.

V ČSOB Advisory sa v súčasnosti zameriava na poradenstvo pri štruktúrovaní firemného majektu a riadení nástupníctva vo firme.

Miloš Vereš

Miloš Vereš má skúsenosti z oblastí transakčného poradenstva a procesného manažmentu. Podieľal sa na projektoch v energetickom a farmaceutickom sektore, kde získal zručnosti v oblastiach oceňovania aktív a finančného modelovania.

V ČSOB skupine začal ako procesný analytik na oddelení finančných trhov, kde pracoval na zavádzaní nových pracovných a informačných procesov. V súčasnosti sa v ČSOB Advisory zameriava na predpredajné analýzy a oceňovanie podnikov.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.